زندگی

زندگی خالی نیست

طپش قلب من و تو در آن طوفانهاست

                      زندگی خواستن است

  لحظه ی رویش سبز دلها  به همه آبیهاست

                      زندگی زیستن است  

 نفس عشق، طنین احساس ، معنی بارش آن رویاهاست

                 زندگی در گذر است 

    سبب لحظه ی من، لحظه ی تو  و سلام
                 بر دل اقیانوسهاست

زندگی آمدن است  معنی وصل و بهارو هجران ، سبب بارش آن بارانهاست

زندگی لبخند است پس بیاموز و بدان زندگی خنده و آن شادیهاست
/ 0 نظر / 8 بازدید