بریدن از عشق

وقتی کسی ظرفیت عشق یافته ولی معشوقی ندارد،می خواهد بپرستد ولی معبودی ندارد؛

دلش خواهان عشق است ولی کسی را نمی یابد که به سادگی عشق خود را اطفا کند؛

این انسان یک راه بیشتر ندارد و این که خدا را خالصانه بپرستد و به او عشق بورزد و از همه ببرد.

دیگران درعشق خود لذت می برند ولی او در حرمانی دائم و در فقری همیشگی و در تنهایی ابدی به سر می برد.

تنهای از همه،دور از همه،سرشار از رنج و درد....تا به خدا برسد،به خدا پناه ببرد و خدا را بپرستد.

"شهید دکتر مصطفی چمران"

 

/ 0 نظر / 37 بازدید