دالای لاما

 

آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران ،جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد. دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن. دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست بر ندار. دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد. دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات . دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 با زمین مهربان باش.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

 سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشقتان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد.دالای لاما

 

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما

کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری دالای لاما

/ 0 نظر / 16 بازدید